Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
INGELGREN
#1
Per Daniel Amadeus Atterbom
1790 - 1855


I N G E L G R E N.

Ej mäktar an vår sorg ditt öde gilla,
O Du, hvars lager sönk i vårens månad!
Dock ljuft det är, att ung, i ärans brånad,
Sitt lif på ett evärdligt mål förspilla.

Förspilla? — Nej! om ock hon är en villa,
Den namn-odödlighet, som blef dig rånad,
En sann står qvar: i Viljans himlatrånad,
Som inga ändliga bedrifter stilla.

Med redligt nit du sökte Ljusets källa,
Dess grannskap mötte brännande din hydda;
Ej utan offer man till Gudar nalkas.

Lef väl , o Skugga , heliga och sälla!
Och må en fredad blomsterslöja skydda
Den bädd, der Skaldens fromma hjerta svalkas.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Forenfarbe auswählen: