Sonett-Forum

Normale Version: Dat ic u nacht en dach mijn groot geween laet hooren
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Dat ic u nacht en dach mijn groot geween laet hooren
Dat ghy des morgens vint mijn tranen voor u deur
En dichten die daer syn vervult met myn ghetreur,
Mijn Lief daer gaet ghy u te dapper om verstooren.

Maer laes! wat sal ic doen, wie sal mijn brant dan smooren
Als ick aen u mijn Lief geen Hoop van hulp bespeur,
Ghy neemt het al te hooch dat ick by nacht versteur
In uwen eersten slaep, met mijn gheschrey u ooren.

Dan soo hier in u gheest soo dapper is ghequelt
Ick bidd' u om ghenaed', laet zincken het ghewelt
Van uwen toorn verwoet, wilt my dan Lief vergheven,

Dat ick u schoon gesicht heb al te seer bemint,
Want zoo ghy al mijn doen te rechten wel verzint
Dit is alleen mijn schult meest teghen u bedreven.