Sonett-Forum

Normale Version: Bredero, Gerbrand Adriaanszoon
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Bredero, Gerbrand Adriaanszoon

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. Wat burgherlijcke twist en lust om heerschappyen (0 Antworten)
 2. KLINCK-DICHT, AENDE KIJCKERS (0 Antworten)
 3. TOEGIFT (0 Antworten)
 4. EER-DICHT (0 Antworten)
 5. EER-DICHT OP DE VERLOSSINGHE VAN ISRAEL (0 Antworten)
 6. Also de Camers Prins heeft prysen opghesteecken (0 Antworten)
 7. VERVOLCH (0 Antworten)
 8. SONNETS OP JAN SYVERTSOON KOLMS TREUR- EN BLY-SPEL. (0 Antworten)
 9. Op de Moorenlandtsche Historie. (0 Antworten)
 10. Wel, wat beklaach ick my van mijn lichtvaerdicheden (0 Antworten)
 11. Sy die mijn hert besit (0 Antworten)
 12. Aerdtsche Goddin (0 Antworten)
 13. Het heylich vat der Goon (0 Antworten)
 14. Indien ick waar Jupijn, (0 Antworten)
 15. Vaak d'onghestade Maan haar glinst'ren doet veraarden (0 Antworten)
 16. Sonnet Op G.A. Brederoos Griane (0 Antworten)
 17. Dat ic u nacht en dach mijn groot geween laet hooren (0 Antworten)
 18. Tot sulcken grootheydt sal Amstelredam noch komen, (0 Antworten)
 19. Singht held're keeltjens, singt, queelt soetjens jonge sinnen, (0 Antworten)
 20. Eer-Dicht (0 Antworten)
 21. Comt ghy Leer-gierge, komt, vvild noch van Breedroo leeren (0 Antworten)
 22. Wat al een Minnaar doet in zijn verliefde sin, (0 Antworten)
 23. Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen, (0 Antworten)
 24. In dien der liefdens kunst, hier twee gedeelde herten (0 Antworten)
 25. Minne indien dijn Moeder my (0 Antworten)
 26. Ghy Moeder van de Min, die met u held’re lichten (0 Antworten)
 27. Ick twijffel, lieve Lief, wat my eerst mocht vercrachten (0 Antworten)
 28. Van dat Aurora vroeck den dacht begint te kippen (0 Antworten)
 29. Hoe wondert u mijn smart en moeyelijcke vlaghen (0 Antworten)
 30. Dit groen besloten perck, dus genoechlijck gevlochten (0 Antworten)
 31. O Nacht, ô lange Nacht, my een getuygen trouw (0 Antworten)
 32. De soele Somer is so brandend’ niet noch heet, (0 Antworten)
 33. De verwe van mijn bloem, wiens schoonheyt aangebooren (0 Antworten)
 34. Margriete Lief! mijn hart en wensche van mijn leven! (0 Antworten)