Sonett-Forum

Normale Version: Margriete Lief! mijn hart en wensche van mijn leven!
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Margriete Lief! mijn hart en wensche van mijn leven!
So ghy alleen niet zijt mijn hoop en mijn Vriendin,
Of so mijn harte brand van iemandt anders min,
Of so ick heb mijn trouw aen andere gegeven:

So moet ick nummermeer so luckigh sijn verheven,
Of mijn vreughd’ sy vol pijn en mijn begeert vol smart,
Maer ben ick u geheel met lijf, met siel, met hart,
Met wensche en met wil tot u alleen gedreven

En so mijn sinnelijckheyt op niemandt anders siet
Als so ons hooghste roem, d’Eerwaerde Margariet,
En so mijn lust en goed sy al in u gelegen:

So aenschouwt en bekent, dat mijn levens geniet
Bestaat door uwe gunst, Goddin, die my gebiet.
Ghy zijt myn oogh, mijn kracht; tot u ben ick genegen.