Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Resurrectio mystica
#1
.

Waar 't schroeiende geblaf van honden om mij staat

Martlen de nachten door droomen mijn lichaam tot

Mijn kloppend leven aan den dag vindt nieuw genot

In de temptatie voor zijn koperrooden haat.De nachten spuwen stank; de dagen zijn verrot.

Leven, leven dat in ontbinding overgaat...

Het laatste zware, tranenzware weten laat

Mij sterven tot den eeuwig-groenen groei van God.Zoo zal ik tot zijn gudsend bloed toe mij verhitten,

En worden tot zijn vleesch, en aan zijn tafel zitten,

En eten van zijn brood en drinken van zijn wijn.Zoo word ik eindelijk en stervende geboren

Tot mijn waar zelf, en zie het stiller branden gloren

In 't hittig laaien van het eeuwig eendre zijn.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste