Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
De middag
#1
.

Wat is er van den dag dan dat de boomen hijgen

In 't loome zomerlicht, dat weegt en droomt noch roert?

Wat is er van den dag dan 't langzaam zijgen, stijgen

Van gloed, die 't loover schroeit, van vuur, dat de aarde vloert?Mijn bloed klopt traag door 't hart en doove sluimers dreigen,

't Is of hun dompe kracht de stem der wereld snoert, -

Wat is er van den dag dan dat door 't zware zwijgen

Bij 't verre, heete huis een moede duive koert?Een dof, oneindig loom, den middag peilend zingen,

Een droom, oneindig zoet, naar de avond toe gerekt,

Die 't stil gemoed, dat peinst, in 't diepste wil doordringen, -Een lied, dat in mijn ziel den vreemden weemoed wekt

Van die de rust niet vond, waarnaar zijn droomen hingen,

En dan: dat week verdriet weer met zijn vrede dékt.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Forenfarbe auswählen: