Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Boddaert, Marie: Kinderoogen
#1
Marie Boddaert
1844 - 1914 Niederlande


Kinderoogen.Lente-oogen, waar 't lentzonnetje in gaat schijnen,

Zoodra de wimpervenstertjes ontsluiten;

Spiegeltjes klaar die geen menschwereld buiten,

Maar 't eigen lentezieltje doen weerschijnen,Zoo rustig rein dat ze in hun kristallijnen

Glanstooverkring al 't duistre buitensluiten;

Boodschappertjes van heil die zachtkens stuiten

Verbitterd woord van wie in treurnis kwijnen;Wijsgeertjes onbewust, die in één enklen

Opslag zoo helder leeren wat het leven

Zou zijn als lust en ijdelheid niet waren;Sproke-oogen, die nog 't aangezicht der englen

Aanschouwe' en tegenlachen, en ons even

De macht van 't Reine en Lieflijke openbaren!
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste