Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Een Moede
#1
M.S. Roetman
19te Jahrhundert Niederlande


Een Moede


Wanneer ik sterf, moog Aardleven verschijnen

mijn vliende ziel, een bleeke moegebogen

gedaante: willig sluiten zich mijn oogen,

wijl 'k oude wonden weet die bleven schrijnen

en denk hoe 'k altijd zoekend ben getogen;

smart in haar smalle hand hield staag de mijne

daar 'k heb gesmacht naar vreugde's gouden wijn en

zingende zonneglansen zomerhooge...O Leven, dat een lange grauwt mij leek,

ik angstroep niet als vóór peilloozen nacht

uw licht mijn starren blikken ga verscheien

en gauw de Dood uw broze banden breek'...

al moet ik in een diepe weening zacht

met eindeloozen weemoed om u schreien.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste