Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Luyckt gheen Deught: Eer-klinck-dicht
#1
Luyckt gheen Deught


Eer-klinck-dicht.


BRabantsche Phoenix-bloem (Levender) in Reen-daden,

Puyck, cieraet onses Eeuws deur u gh’laurierde Mans,

Wiens Deught, wiens Lof, wiens Eer, en vvonder-redens-glans

Verdelght de laster-spot, de Slanghe-tongh der quaden.

O Helden! ey vvie can doch u Eer-doent versmaden?

Niemant. O groot onthael! tuygh’nis uw’s Liefds, ’tgeen gans

Elck een, ja nyders selfs, u doet den Lauwer-Krans

Toe-eyghenen [voor Al] buyten pluymstrijcks-beschaden.

Ghy vvyst u even-beeldt den padt der vvare rust,

Tot spiegh’lingh uw’s ghemoets, gheloofs, en hooghste lust:

En leert Reen-Babel in Reen-Iebus hier herbouwen.

Toont oock wat Liefd’ ghy staegh tot u Vaderlandt draeght

Eyndtlick d’opper-staet-Nimph zyt ghy van Redens maeght

Waer voor vvy u (nae recht) in dees ons eeuwe houwen.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste