Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aen mijn Heer Hooft op het ooverlyden van MEVROUW VAN SULECOM.
#1
Na het overlijden van Mevrouw van Sulecom, Susanna van Baerle (1599-1637), die gehuwd was met Constantijn Huygens, richtte de dichter dit sonnet tot P.C. Hooft met de vraag om het aan Huygens door te geven. Enkele jaren daarvoor had Tesselschade Roemers haar dochter Taddea en haar echtgenoot verloren.Aen mijn Heer Hooft op het ooverlyden
van MEVROUW VAN SULECOM.


Die als een Baeck in zee van droefheidt wort gehouwen

Geknot van stam en tack, en echter leeven moet,

Zeijnt uw dit swack behulp voor 't troosteloos gemoet,

Gedompelt in een meer Van Baerelijcke rouwen

Zeght Vastaert dat hij moght pampieren raet vertrouwen

Zoo dinnerlycke smart zich schriftlyck uyten kon,

Hij staroogh in liefs glans als Aedlaer in de Son,

En stel sijn leed te boeck, zoo heeft hij 't niet t'onthouwen

Pampier was 't waepentuijch waermee ick heb geweert

Te willen sterven, eer 't den Heemel had begeert,

Daer ooverwon ick mee, en deed mijn Vijand wycken,

Zijn eijgen lesse leer hem matijghen zyn pijn

Want quelling op de maat en kan soo fel niet sijn

Besweer hem dat hij sing op maetsangh droevelijcken
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste