Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
L. Eba. S: De nutte wetenschap geacht van hooghe sinnen
#1
L. Eba. S


De nutte wetenschap geacht van hooghe sinnen,

Heeft onder haar natuurlijcke beweeglijckheen2

So sonderlingen treck van werking ongemeen,

Dat zy de zielen haar onsterff'lijck dwingt te minnen.Met sulcke krachten sloechse Bredero ook binnen

Sijn groote ziele, die voldraghen vande reen,

De blyde Werelt schenckt (gelijck de Musen d'een

Wt d'hoefslachs-born) nu uyt zijn volle speen te ninnen.Danckbarende Ghemeent', die immer hebt ghenoten

De eerste, komt geniet het lest' en beste van

Hem, die u beter noch gheen ander gheven kan.Want met dees' stomme is hem oock de mont gesloten.

Leest met aandacht, en van zijn wetenschap ghewis,

Krijgdy volkomen en rechte ghetuyghenis.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste