Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
AL tgene dat de Lieffd', oyt in sich selfs besloot
#1
AL tgene dat de Lieffd', oyt in sich selfs besloot

Tot druck en ongheneucht, oft alle soete vreuchden

Met een helder geluyt, dat oyt het hert verheuchden

Hier binnen in ghestelt, vermakelijcken groot,

T zy hoe de Lieffde keert in allen hoochsten noot

De een het blijtschap is, den andren ongheneuchden

Schept hier vermaken in, ghy soet versaēde jeuchden

Al schijnt de Minne straff, te wesen totter doot.

't Regael can werden soet, thart yser is te smeden

sGhelijcks tvoornemen van des Liefgens stuere seden

Een lang-ghesponnen draet, men halspelt niet te gaer.

tZijn cloecke gangers die, al even stijf aentreden

Den een het morghen wint, en d'ander stracx nu heden

T is heuchlijck alst begint, int soete Nieuwe Iaer.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste