Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BEdecket sietmē staen, met s'hemels blau gordijn
#1
BEdecket sietmē staen, met s'hemels blau gordijn

De onheylsame Lieffd', die pijne doet verwerven

En een ghewensten lust, moet stedichlijcken derven

Dies me onsichbaerlijck, doet groeyen swaere pijn.

O Lieffd' en bitter Lieffd' beveynst in eenen schijn

Al levende ghy doet, u trouwen Dienaer sterven

Ia als een Aerden vat, verbreken tot veel scherven

Een bitter galle wert, des honichs medecijn.

Doch mede comt ghy wel, in Lieffden hem verrijcken

Een eenichste alleen, aen wien ghijt latet blijcken

En die u jeuchdich hert, alleenich heeft becoort.

VVaste Lieffd' ghehecht, can tgeender zijdē wijcken

Mits zijn bespraecte tong, heel listich vol practijcken

V hert ghevanghen heeft, door t'Lieffelijcke woort.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste