Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
HEt dertel wicht helaes,, is dickmael inghecropen
#1
HEt dertel wicht helaes,, is dickmael inghecropen

Daert zijne wercken strang, stoutmoedich heeft bestaen

So dat een Minnaer nau en weet waer henen gaen

Hy mijden moet het gheen, daer hy me is bedropen.

Na tduyster werdet dach' de volcke doen haer open

Als d'hemels blau gordijne, ja onbeweechlijck staen

Dies dan men Phoebus wel siet opten waghen gaen

Om jaghen tgheen waerop ghestelt was alle t'hopen.

Maer als inwende Lieffde' so vast gheteugelt wert

Dat sy niet vry en is, daer uyt rijst groote smert

Een onlijdtsame pijn, en twistich teghenstrijden.

Dus dan o Venus ghy, valt niet den Lieffgens hert

Laet Cupido u kindt, vermindren zijnen tert

So mach de jeucht in vreucht haer somtijts wat verblijden.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste