Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vollenhove, J.: Aen CONSTANTIJN HUYGENS,
#1
Joannes Vollenhove
1631-1708

AEN DEN HEER VAN ZUYLICHEM,
op'den tweeden Druk van sij n Edts Korenbloemen


0 Neerlants eeuwige eer, die ons in Neerlantsch Dicht
Laet hooren gantsch Europe en 't puik van zoo veel talen,
Zoo moet geen tael noch tijd uw grooten naem bepalen,
Als ik eerbiedighlijk my blint zie aen uw licht.
Mijn zang weide in uw lof; maer al de zangbergh zwicht
En zwijght,- of zweet vergeefs, verduistert door die stralen ;
Apelles' kunstpenseel kon Alexander malen,
Maer geen Apollo met zijn Hemelsch aengezicht.
0 ledigheit, vol werx ! o eedle Korenbloemen !
Geen graen is by uw deught op eenen dagh to noemen;
, Gy rijst alleen, gelijk de Fenix uit zijn vlam.
Uri 1Iaro wint bet; en men vint geen twee Homeeren.
Dies zal mijn Dicht u best, o Fenix-Dichter! eeren,
Als gy der steden Stadt, uw stemmend Amsterdam,
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Forenfarbe auswählen: