Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Soo saen als my bestraelt t'gheraeyssel uwer ooghen,
#1
Soo saen als my bestraelt t'gheraeyssel uwer ooghen,
Soo saen wensch'ick voorwaer een steen-rootse te zijn;
Om clouck te weder-staen den blixem van het schijn,
Dat mijn ieughdigh saysoen als een bladt doet verdrooghen.

En als ick dees fell' hit lancx om meer sie verhooghen,
En in brandende vlam ontsteken mijne pijn;
Soo roep' ick onghesint, O cleyn kindt vol fenijn!
Dit is al u bedrijf, dit is al u bepooghen.

Maer t'is al te vergheefs; t'kermen en helpt daer niet:
Het spot met mijn gheroep: het lacht met mijn verdriet:
En ick moet onderstaen sijn ghewelt, en sijn fortse.

Naedemael dat hem lust, door sijn wreedigh bestier
Te maecken van mijn hert een eeuwich-duerigh vier,
Om daer aen t'aller tijdt t'ontsteken sijne tortse
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste