Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wenerid 100
#1
100

HWadh Rosenrödt är thet the marmor hwita Kinder
Så åffta färia om när du migh hoos digh seer
När du bedröfwad äst så wäl som när du leer
Hwij talar du ey fritt hwadh kan du ha förhinder

Är doch din brand så stor som min och icke minder
Så her men mehra döld när min han lågar mehr
Hwar aff i stad för röst din rådna sigh beter
Och Tungan liufligh förr nu tårr aff hetan brinder

Den lilla Gudens macht wil du medh all flijt dölia,
Och kan thet til een deel men icke längre än
The gläntzend ögons sken små ögnelåken hölia

Men han som där i bor straxt röyer digh igen
Låt osz min Venerid här effter uppenbarligh
Wår kärlek bruka fritt ty han är inthet fahrligh.
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste