Sonett-Forum
Preradović, Petar: CRNI DAN - Druckversion

+- Sonett-Forum (https://sonett-archiv.com/forum)
+-- Forum: Sonett-Archiv (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=126)
+--- Forum: Sonette aus slawischen Sprachen (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=396)
+---- Forum: Kroatische Sonette (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=494)
+---- Thema: Preradović, Petar: CRNI DAN (/showthread.php?tid=6779)Preradović, Petar: CRNI DAN - ZaunköniG - 26.05.2009

Petar Preradović
1818 - 1872 Kroatien


CRNI DAN

Strašni dane, crnimi pismeni
U mojoj si zapisan pameti;
Drugi dani prozračni su meni,
Bijeli, jasni, uspomenom sveti,

Kroz njih dah moj, ko luč staklom leti:
Ti si jedin sličan crnoj stijeni,
Kroz te miso ne može prodrijeti,
Kod tebe se svaka okameni.

Iz raja me na zemljicu crnu
Ti obori po crnom oblaku,
Moje oči ti u ponor svrnu,

Moje želje ti stinu u raku,
Moje slasti ti u jad prevrnu,
Moju nadu ti sagnu na štaku.