Sonett-Forum
Kriig - Druckversion

+- Sonett-Forum (https://sonett-archiv.com/forum)
+-- Forum: Sonett-Archiv (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=126)
+--- Forum: Sonette aus germanischen Sprachen (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=394)
+---- Forum: Norwegische Sonette (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=405)
+----- Forum: Syv, Peder (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=425)
+----- Thema: Kriig (/showthread.php?tid=5476)Kriig - ZaunköniG - 12.08.2007

Kriig
Klinge-riim

Du Mars / du fele Mars / o grumme-blodig kriig /
En broder for dend tyv / men horens kjere fader /
En hjelper til udyyd / men fromheds verste hader;
Hvor trædring trifves vel og skalken vorder riig /
Hvor usel blifver mand og knegt sin herre liig;
Hvor høres ach ovi jodut i alde gader /
Hvor skelmen eene kand af hjertet være glader /
Hvor laste[n] er en dyyd / hvor elskes skyld og svig.
Hvor band' og løgne-pral er størset siir i oord /
Hvor Bacchus er en Gvd / og Venus friit tilbedes /
Men kirken er en kru / for Biblen hvor opledes
I Peter Mefferts bog; hvor skinden / skænden / moord
Og med dend Onde mand aldt ondt sig til os nermer /
Men med dend Gode Gud alt godt sig fran os fjernmer.