Sonett-Forum
En skjøn jomfru - Druckversion

+- Sonett-Forum (https://sonett-archiv.com/forum)
+-- Forum: Sonett-Archiv (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=126)
+--- Forum: Sonette aus germanischen Sprachen (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=394)
+---- Forum: Norwegische Sonette (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=405)
+----- Forum: Syv, Peder (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=425)
+----- Thema: En skjøn jomfru (/showthread.php?tid=5475)En skjøn jomfru - ZaunköniG - 12.08.2007

En skjøn jomfru

Jeg hafver ej endnu seet dend / som var din lige /
I dreflig siirlighed / i tal' og i forstand.
I fromhed / venlighed hvo med dig lignes kand?
Fru Venus her udi maa selver for dig vige.
Hvor kand din skønhed nok beskrifve? jeg tør sige /
Her maa sig gifve tabt Apelles kunstig haand /
Apollos lærde pen / Maronis hurtig aand;
Du halv-gudinde du / du meer' ed dejlig pige.
Du est et mesterstyk / hvor i naturens kunst
Sig hafver ladet see; din høje himmel-gunst
Gjør at du regnes til de tregang tre gudinder
Du sofver / vaager / leer / du liger / sider / gaar.
Det idel skønhed er / dig aldting vel anstaar;
Dend fjerde Charis mand foruden dig ej finder.