Sonett-Forum
Herinnering - Druckversion

+- Sonett-Forum (https://sonett-archiv.com/forum)
+-- Forum: Sonett-Archiv (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=126)
+--- Forum: Sonette aus germanischen Sprachen (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=394)
+---- Forum: Niederländische Sonette (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=825)
+----- Forum: ND-Autoren RS (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=1217)
+------ Forum: Carel Steven Adama van Scheltema (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=1165)
+------ Thema: Herinnering (/showthread.php?tid=20002)Herinnering - ZaunköniG - 30.09.2011

Herinnering


Soms dwaalt mijn geest op eens weer naar uw henen,
En ruischt door mij een golf van dat verleden,
En welt naar mijne lippen weer die bede -
Mijn hoofd aan uwen schoot te mogen lenen.

Dan zie ik peinzend naar uw vingerleden,
En poog ik om aan mijn liefde weer te weenen -
Totdat langzaam uw beeltnis is verdwenen
En wegzinkt van het lichtelooze heden.

Zal ik dan van die liefde éénmaal genezen -
Eénmaal uw dierbaar aangezicht vergeten -
Eénmaal niet om uw zoeten naam meer beven?

Ach! nu ik opzie van uw vage wezen,
Voel ik op eens een vreestlijk ding te weten: -
Dat ik al heel lang dood ben in dit leven!