Sonett-Forum
Worjołej - Druckversion

+- Sonett-Forum (https://sonett-archiv.com/forum)
+-- Forum: Sonett-Archiv (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=126)
+--- Forum: Sonette aus slawischen Sprachen (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=396)
+---- Forum: Sorbische Sonette (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=599)
+----- Forum: Jakub Bart-Ćišinski (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=600)
+----- Thema: Worjołej (/showthread.php?tid=10389)Worjołej - ZaunköniG - 05.02.2012

Worjołej

Mój worjoło, to bědne běchu časy,
Hdyž z lesću jachu će a do ćmy spnychu -
Střas z křidłow nóc! Kiž skóncować će chcychu,
Su do ćmy bjezdna zwjazani kaž djasy.
Drje wuzespinać móžachu na pasy
Ći křidłow móc a kamjeń walić k dychu
A rozcychnować hordych pjerjow pychu,
Nic khrobłosć pak a krew´ a krutosć rasy -
Leć do hór nět' a z duchom móc a jasnosć
Pij, kotraž ćece z njebjeskeho stoła,
A z hwězdow sebi do pjerjow pleć krasnosć!
Staj na wjeŕch horow swojej' sławy krónu
A z horda zanjes do palčikow doła:
Stó móc ma w pjasći, sčinić ze mnje - wrónu?!