Sonett-Forum
Serbskej zemi - Druckversion

+- Sonett-Forum (https://sonett-archiv.com/forum)
+-- Forum: Sonett-Archiv (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=126)
+--- Forum: Sonette aus slawischen Sprachen (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=396)
+---- Forum: Sorbische Sonette (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=599)
+----- Forum: Jakub Bart-Ćišinski (https://sonett-archiv.com/forum/forumdisplay.php?fid=600)
+----- Thema: Serbskej zemi (/showthread.php?tid=10384)Serbskej zemi - ZaunköniG - 05.02.2012

Serbskej zemi

O zemja serbska! twoju 'nož chcu khwalić rolu,
chcu khroble sławić twoje městna starodawne
a wožiwjować twojich synow mjena sławne,
njech wutroba tež rozkoći so z dźiwjej bolu.

O zemja serbska! z kuzłom swojim moju wolu
bróń, zo bych wotkrył starych časow slědy krwawne
a słyšał, kak so z njebjes woła myto sprawne
na cuzu złósć přez twoje hory, hona, holu.

O zemja serbska! khwalić twoje płódne hona
chcu, hory módre, spěwow cunjozrudne hrona
a sławić ćichu nadobnosć chcu twojoh' ludu.

O zemja serbska! nihdy tebje njezabudu!
Twój wobraz widźu w myslenju a wosrjedź sona
mi twoje mjeno klinci kaž zwuk jasnoh' zwona.