Sonett-Forum

Normale Version: Kiøbenhavn
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Kiøbenhavn

Hvo kand nok prise dig / du ædle Kiøbenhavn /
Du mægtig-skjønne by / et et hofved for de stæder /
En krone for vort land / de Norde-rigers hæder /
Og Danmarks eene priis? dit navn / dit store navn
Op over skyen naaer / af dig gaar vide savn;
I dig din Konge boor / i dig mand ret tilbeder
Og dyrker Herren ret; der vrimler i de stræder
Det folk / dend helte-slegt der bæres i din favn /
Og i dit trygge skjød opklekkes yndelig /
Som tjenlig er i fred / som tjenlig er i krig.
Dend fiske-fulde søø Neptun mod Østen bryder /
Men Ceres gifver korn for Nørr"og Vestre-poort /
Mercurius er hoos / som drifver kiøbsal stort /
Dig Phoebus med de Ni og nyder / pryder / fryder.