Sonett-Forum

Normale Version: I Dantes Helvede
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
I Dantes Helvede

Jeg er nedsjunken i det Jammerrige,
Hvor Savn og Længsel store Taarer græde,
Thi over Porter staaer: »I, som indtræde,
For Evighed Farvel til Haabet sige.«

Hvor feigt de trygler eller nedrigt skrige!
Jeg trodsig staaer for Martergudens Sæde,
I Taal og Haan endnu jeg føler Glæde,
Hvis Sligt maaskee tør kaldes Glædens Lige.

Uhyre, ja! uhyre vil jeg lide
Og til den sidste Plage gridsk fremtrænge!
Min Qval ved Qvalen vil jeg overvinde!

Fortvivlelse skal ei mig sønderslide,
Men du, o Vanvid! skal i Hvirvelvinde
Til Chaos' Afgrund mig tilbageslænge.