Sonett-Forum

Normale Version: De roode boschbes
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
.

Losgesprongen uit de ronde doosjes,

Kleeft de spore aan webbe en herfstdraad vast

En, verwaaid in 't ruig van de eikenbast,

Op de bottels van de wilde roosjes;Op de boschbes, die, met purpren bloosjes,

Tusschen donkre en stijve blaadjes wast,

En zoo goed bij 't najaarslandschap past:

Op de frissche, aanvallig heldre kroosjes.Waarom, besje, vloekt u toch de laster

Als het giftigst schepsel van uw soort? -

Ach, een eerzuil waar' voor u gepasterDan des wuftlings onbedachtzaam woord:

Reiner, kuischer, beter besje wast er

Hier in 't bosch, noch elders in een oord.