Sonett-Forum

Normale Version: Vanhoutte, August: ‘Gij zult in uw triomf, als in uw ondergangen,
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
August Vanhoutte
1889 - 1936 Niederlande‘Gij zult in uw triomf, als in uw ondergangen,

De held zijn die zich-zelf de diepste deernis wijdt,

Een, die vol wisselkoorts, want met zich-zelf in strijd,

De hoop verzaken zal den vrede te ërlangen;Gij zult, doch vruchteloos, uw liefsten wensch ten spijt,

Het onderhandsch verzet des harten ondervangen

Tot, op het laatst, de lust U in zijn strik zal vangen

En de adder, die hem dient, U overvalt en bijt.

Want, gij doorgrondt uw hart, gij peilt zijn polsslag niet.

Verwekt en door de drift beheerscht van duizend harten

Eischt het een voortbestaan, eer dat de dood het stuit.Gij, gij wilt geestelijk, des levens oerdrift tarten,

Gij pantsert uwen wil en oefent dien, maar ziet,

Gij valt, tot eigen smaad, den wellust steeds ten buit.’