Sonett-Forum

Normale Version: Vanhoutte, August: Altijd maar hopen, hopen, nooit versagen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
August Vanhoutte
1889 - 1936 NiederlandeAltijd maar hopen, hopen, nooit versagen,

Nacht in, nacht uit, trouw op den uitkijk klimmen

Of in het waas der ongewisse kimme

Het flakkervuur der vreugde niet zal dagen,

En ondertusschen, zacht-melodisch, klagen

Terwijl de sterren, rijzen en verglimmen

En ondergaan, maar dan, ten laatste, grimmen

En machteloos 't onwrikbaar noodlot dragen!Zooals de wachter op het grieksch tooneel

Den slaap verdrijft met weemoed-zoet beklag

Tot Agamemnons vlam en vloot verschijnt,

Zóó kort ik ook mijn tijd met zacht gekweel,

Doch onheil wordt mijn lotsbestel en ach!

Dat plechtig koor dat om een grijsaard deint.