Sonett-Forum

Normale Version: Veth, Jan: Sorbes
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Jan Veth
1864 - 1925 Niederlande


Sorbes.Schalt lustig uit, scharlaken lijsterbessen, -

De zomergaarde loeg niet luid genoeg,

Zoolang haar groen nog rijpe vruchten vroeg

Als luchters tusschen beuken en cypressen.Nu druipt uw top van triomfante tressen,

Zoo schel alsof het loover vonken sloeg,

En heel uw kroon stijf-staande snoeren droeg

Van kralen voor zwart-glanzende princessen!O, 'k weet: zóó schoon mag dit fel-rood niet daavren

Als 't gloeien deed van anjers en papaavren;Maar bloemen kunnen 't wimplen van haar kleuren,

Zoo vooglen-lokkend en zoo hoog niet beuren, -En welkom is 't soms, als brutaler branden,

Verbeelding troonen naar barbaarscher stranden.