Sonett-Forum

Normale Version: Veth, Jan: De zwerver spreekt
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Jan Veth
1864 - 1925 Niederlande


De zwerver spreekt.Verstoot mij niet: ik kan geen leed meer dragen; -

Gelijk op dezen broozen herfstdag 't loover,

Nog eenmaal gloeit in bronzen kleurentoover,

Maar neer zal huiveren bij de eerste vlagen, -Zoo is 't ook mij. Vrees niet, ik ben geen roover,

Noch bedelaar, - en 'k zal geen aalmoes vragen;

Maar dolend voel ik 't einde mijner dagen,

En uit uw woning waaiden klanken over:Tonen van tinklend heldre kindertaal,

Gewiekt geluid, dat mij van vreugd deed beven.Want vóór ik heenga, wilde ik nog éénmaal,

Bij menschen toeven, die in blijheid leven;Om in geluk geloovend, straks den vaal

Wenkenden Dood stil tegemoet te streven...