Sonett-Forum

Normale Version: Boer, Jules de: Winternacht
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Jules de Boer
fl. 1901


Winternacht.Mij scheen de zon in nevelen vergaan,

Zoo was de dag met sneeuw en damp bevracht.

Nu strooit de nacht op aarde- en hemelbaan

Veel lichten, maar waarin geen vreugde lacht.In 't wazig schemerlicht blijf 'k eenzaam staan

In weemoed diep, maar zonder woord van klacht.

Ik zie het nachtmysterie peinzend aan,

Als in een droom, geboeid door toovermacht ...Het koele zilverlicht der volle maan

En starren wijd verstrooid doorschijnend zacht

Het stil en grootsch heelal, waar roerloos staan

De fijn getakte kruinen sneeuwbelaân.

O, zie die stille koude schitterpracht

Der witte boomen in den winternacht!