Sonett-Forum

Normale Version: Boer, Jules de: Octoberonweer
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Jules de Boer
fl. 1901


Octoberonweer.


Een donderslag davert in doffe zwaarte

Langs somb're velden, bosschen, heuvelklingen.

O, hoe in angst'ge stilt' blauwlichte klaarte

Des weerlichts vlamt door verre avondkringen ...Weer volgt de donder, die in groot gevaarte

Door 't luchtruim dreunt in dieper schemeringen.

Dan daalt na even stilte op 't dicht geblaarte

Een regen neer, en wekt herinneringen ...Het onweer wijkt, verrommelt in de verte ...

En in het koel geruisch van milden regen,

In 't duistergroen geboomt', hoor ik een zang ...Daal' in mijn ziele rust die ik zoo verlang ...

Kalm en weemoedig zweeft langs d'avondwegen

Muziek van droom en lied tot 't hoog gesternte...