Sonett-Forum

Normale Version: Ik werd zóó arm omdat de koude woorden
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Ik werd zóó arm omdat de koude woorden

van scherp doordacht en sober zwaar betoog,

waarin mijn ziel zich stil en stug bewoog,

de lichte deining van mijn lusten stoorden.De dadenstroom wiens snelle vlieten zoog

mij weg van 't mijmren aan verlaten boorden,

dwong mij tot fel geluid, dat velen 't hoorden;

zoo werd mijn stem wel hard maar dor en droog.En toch kende ik maar al te diep 't verlangen

naar zuivre klank en 't vaste maatgeluid;

naar 't stroomen van de sterke woordengangen.

Van de eerste jeugd ging mij de lust al uit

naar blijde vreugd van zacht verklonken zangen,

naar klanken voller dan van snaar en fluit.