Sonett-Forum

Normale Version: Ellen: Wierook.
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Ellen
fl. 1916Wierook.Zooals een kluizenaar in vrome aandachtsoef'ning

Van zijn rosarium de kralen preev'lend leest,

En de koralen spelt in eerbiedvolle fluist'ring

Van wat een heerlijk, hemelsch lijden is geweest...

- Gebogen in gebed, doorvaart een heil'ge huiv'ring

Zijn hart, en wáár hij ook zijn rozenkrans afleest,

Is 't hem of wierookgeur een zalige bedwelming

Doet wâren over zijn als opgeheven geest... -Zóó klem ik in mijn hand een keten van koralen

En prevel 't passiespel als in gebed daarbij,

En streel mijn kostbaar snoer aanéén-geregen kralen,

Die van de vreugd, de pijn, de glorieën verhalen

Van een verleên... waaruit een wierook waait die mij

Verbijsterd staam'len doet een liefde-litaney...