Sonett-Forum

Normale Version: Aanroeping
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Aanroeping.

Naar Ronsard (1524-1585).
Vlakten en naakt gebergt', wind, hemel, lochten,

Tweetoppige heuv'len en groen-wazend woud;

Wisselende oevers, bronnen, die uw bochten

Stuwt door de boschjes van ontbottend hout;

Bemoste grotten slechts ten halve geopend,

Weiden en knoppen, bloemen, klaar van dauw,

Hellingen wingerdrijk, blonde landouw

1) Gastine, Loir, en gij, mijn vers wanhopend:

Daar 'k bij 't vertrek, toen toorn en zorg mij kwelden

't Vaarwel tot dat schoon oog niet wist te spreken,

't Welk staâg me' ontroert, van verre als van nabij;

Ik smeek u, hemel, lucht, wind, berg en velden,

Boschjes en wouden, waterzoom en beken,

Grot, weide en bloemen, zeg het haar voor mij.