Sonett-Forum

Normale Version: Leeuw, Aart van der: Aan 't lief haar ziekbed min het zoetste pijnt
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Aart van der Leeuw
1876 - 1931 Niederlande


Aan 't lief haar ziekbed min het zoetste pijnt,

Gij voelt wat gij bezat eerst bij haar roof,

Nooit was zij schooner, nauw'lijks troost geloof

Dat zulk een volheid niet voorgoed verdwijnt..,Nu rust het najaar in haar hoog alkoof,

Waar zon door dak van bruine blaren schijnt,

Van geur doorhonigd en van kleur doorwijnd,

Om 't goud van vruchten en haar laatste schoof.In U September geeft het jaar zijn feest

Van zilv'ren misten en verzadigd zaad;

Het hart verwarmend, klaarheid voor den geest,Waait frisch Uw koelte ons in 't verruimd gelaat,

En huwt zich vreugde die geen einde vreest

Aan diepen weemoed dat gij dra vergaat.