Sonett-Forum

Normale Version: Polder
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Polder


Vensters van boerenwoning boven blauw

van laagsten muurstrook blinken, lichte oogen,

midden van andre steenen 't oude grauw

in lommerdonker, door den wind bewogen.Geverfde stammen nog de kalmte hoogen,

alsof een koele kamer afsloot nauw

beweven takkendak, hoorbaar doorvlogen,

waar men na zwerving gaarne rusten wou.De lange laan ligt als een schaduwkoker

door zonnewei, die lijk een schotel daalt

van dijkrand, waar een rosse molen praalt,

duistere streep in straffer groen en oker

en wit en 't zoete blauw van melkerskiel,

dat is een vlekje tusschen 't veegekriel.