Sonett-Forum

Normale Version: Bui in klein stadje
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Bui in klein stadje


Het regent en nu is het buit'ne grijs

van stroomen water en van gracht verruwd

het gladde vlak, dat straks het groene rijs

der boomen kaatste, bobbelend bestuwd

van rappe vlagen. In een broze luwt'

ertusschen kampt wel iedre straal om prijs

van steilst te vallen tot omhoog geduwd

wordt plots het bladerscherm op oude wijs.Het regent en nu lage huizen staan

achter lijnigen sluier, die verbleekt

geweten kleur, zoodat, een sprookje, spreekt

sputterend straatje. Zwiepend takken slaan

glimmende vrachten, of voor mijn gezicht

een wiel van groensel afloopt, donker, licht.