Sonett-Forum

Normale Version: Vermeer. ‘De Brief’
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Vermeer. ‘De Brief’.


Een warme stilte is om u heen. Ivoorge wanden

Zijn in een schijnsel van getemperd wit bezond.

Uw lief en licht gelaat, teer voor den achtergrond

Van kaart olijfgroen met gelijn van zee en landen,Staart droomerig aandachtig: in uw fijne handen

Glanst een papier...fluistert verrukt uw zoete mond?

Zijn 't dierbre woorden, die uw man, de zeeman, zond

Naar 't Hollandsch huis in kalme straat, van palmenstranden?Sinds hij 't laatst kwam is uw zoo slanke lijf verbreed,

Liefelijk zwol 't onder uw stralend blauwe kleeren:

Een kind zal uw geluk, zoo innig reeds, vermeeren -Droomerig staart ge, en stil tevree...is 't dat hij 't weet,

Erover schrijft misschien...voelt gij diep in u beven

De vrucht uit zoeten gloed gegroeid: uw beider leven?