Sonett-Forum

Normale Version: Middachter Laan
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Is.P. de Vooys
1875-1955 Niederlande


Middachter Laan


Slank-hooge beuken in vierdubb'le rij

bouwen de hal, waarin als feestbanieren

inwaartsche twijgen gelend loover zwieren;

't zwaar takkenwerk buigt neerwaarts wijd terzij.Hier is een plechtig feest roemrijk te vieren!

Dit zwijgend voorgevoel omhuivert mij

nu 'k ochtends vroeg op rijwiel laan doorglij

en vrees met bel een hooge rust te ontsieren.Langs 't akkerleeg rondom glijdt zonneschijn,

de tinnen van 't kasteel zijn opgeblonken,

guld wordt van 't verre bosch de boomtoplijn.Als kralen kleur door 't zongestraal ontvonken

in 't oost'lijk licht-dooraderd bladgordijn,

heeft heel die hal een lied van herfst doorklonken.