Sonett-Forum

Normale Version: Het korenveld
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Frans Bastiaanse
1868 - 1947 Niederlande


Het korenveld.


Het korenveld, goudgeel, naast paarse vakken

Van bouwland trilde in heeten middaggloed;

In 't violet des hemels steeg de strakke

Mid-zomer-zon haar zenith te gemoet.Van bruinen beuk, vol zwaar bekroonde takken,

Zonlicht-doorschoten, met geblaârt als bloed,

Vloeide op 't geschroeide land in breede vlakken

De koeler schaduw rond den knoest'gen voet.Wij waren tot den donk'ren boom genaderd,

Een vogel zong, in 't flonkrend kroongebladert,

Zijn lied, dat als een hymne aan 't zonlicht klonk;

En gij, het hoofd op blanke hals gebogen

Met rooden mond, en toegelokene oogen,

Hergaf den kus dien u mijn mond ontdronk.