Sonett-Forum

Normale Version: Mis-medelijden
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Mis-medelijdenBeklagen wy den Man, die na 't Schavot toe treedt?

Hij gaet maer sterven; en soo doen wij alle uren.

Daer in verschillen wij; hy, de verwesen, weet,

Hoe korts hij sterven sal, en hoe het kort sal duren:

En wij en weten 't niet; soo is die Man sijn' pijn

Gerustelick getroost, om datse sal beginnen

En einden t'eener stond. Wie weet dat vande sijn'?

Daer is meer onderscheid; hij sterft met volle sinnen:

Wie is daer seker van? hij sterft in vol berouw,

In 'tmidden van der syn' en and're veel' gebeden.

Wie isser die die gunst niet geern uytkoopen souw?

Hij sluijt syn' Rekening met een Godsaligh Heden,

Hy sterft aendachtelick, en spoedigh, en gereedt.

Beklagen wy den Man die na 'tSchavot toe treedt?