Sonett-Forum

Normale Version: Aen Tesselschade
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Aen TesselschadeMijn' Tong en was noijt veil, mijn' Penne noijt verkocht,

Mijn' Handen noijt in strick van Goud of Diamanten,

Mijn' Vrijheid noijt verslaeft, om met fluweele wanten

De waerheid aen te gaen, en anders dan ick docht.

Ia Tong, en Penn, en Hand, en Vrijheid zijn verknocht

Aan 't Vorstelick bevel dat onse Vrijheid plantten,

En tegen 't Spaensch geweld sijn weer-geweld dorst kanten,

En Babels (lijdt noch eens mijn' rondheid) vuijl gedrocht.

Maer 't Wereldsche gesagh en gaet niet aen de wortel

Van 't heilighe Gewiss. 'Ten is geen' strydigh' eer,

Een eeuwigh' God t'ontsien, en een' bescheiden' Heer,

Die lyden kan, en moet wat uyt de Waerheid bortel'.

Dus eisch ick V strengh recht; geen' gunste, geen' gena',

Beroemde, maer, eilaes! beRoomde Tesselscha.