Sonett-Forum

Normale Version: s Heeren Avondmael
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
's Heeren AvondmaelIs 't weer dijn' hooghe Feest, en ick weer van de gasten?

Maer, Heer, het Bruijloftskleed daer in ick lest verscheen

Is over halver sleet, jae 'ten gelijckt'er geen,

En ick sitt moedigh aen als of 't mij puntigh pasten.

Hoe waer de wraeck besteedt, soo Ghij mij nu verrasten,

En uijtter deure dreeft in 'teewighe geween!

Noch borght ghij mij 'tgelagh, en, op Geloof alleen

En wat boetveerdicheids, en laet mijn' ziel niet vasten.

Dit 's dan 'tboet-veerdigh Hert. maer 'tveerdigh gaet niet veer:

'Tis geen begonnen werck. Wanneer wil't boetigh wesen

Voor nu, voor gisteren, en voor den tyd naer desen,

Eens boetigh voor altoos; en wanneer wilt Ghij 't, Heer?

Is 'taltijds weer op niews, en altyd weer op 'touwe?

Oh dat mij 'tholl berouw eens endtelick berouwe!