Sonett-Forum

Normale Version: Aen den hr. Caspar Barlaeus, doctr. in medicine, op de vierdaegsche cortse vanden hee
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Aen den hr. Caspar Barlaeus, doctr. in medicine, op de vierdaegsche cortse vanden heer Hooft, drost van MuijdenBarlaee, dienstigh vriend in oorboor en vermaken,

Wat lydt ghij aenden Drost? vier dagen, twee om twee

In Storm en handsaem We'er verdeelt? in wel en wee?

Oh, laet u in dat wee ons aller lyden raken,

En heelt het waerde Hoofd, door Woorden, of door Saken;

Door saken van uw' Konst, of woorden uijt de zee

Van uw' hooghwoordicheid. Van 'tvetste Goijer vee

Sult ghij u 't autaer-lamm danck-offerlick sien blaken.

En, dat u beter lust, twee Weêwen, Ick en Ghij,

Wij sullen 'tMuijder huijs ter venster uyt gaen werpen;

En ghy sult Tessels penn, ick Annes keeltjen scherpen.

Soo sullen wij op 'tslot, Wij, lang ontwijfde Wij,

Wij, weer-gepaerde Wij, Wy, dobbeld Room in vieren,

Het vierdaeghs doode vier vier vier-dagen langh vieren.