Sonett-Forum

Normale Version: Op P.C. Hoofts sonnet over 'tveroveren van Groll, bij hem aen een zeer been sittende
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Op P.C. Hoofts sonnet over 'tveroveren van Groll, bij hem aen een zeer been sittende gemaeckt, en mij toegesondenHooft grolden op Madrid, als Frederijck op Groll dé;

En 'tvier most ergens uyt, off ijever at hem op;

Het mijdde noch sijn' tong en all te waerden kopp,

En schoot sich in een been, daer 'tvell en vleesch ontstolde.

Der Musen helder hooft, dien Phaethon ontrolde,

Geragher na dien damp als na den hemel-dropp,

Ontstack een' steile strael; die tilden hem ten topp;

Daer sprong de vier-vonck uyt die dus sijn penn vervolde;

Die penn geraeckte in brand; die brand sloegh in 'tpapier;

Van die papiere vlamm ontmoette mij tot hier

En 'tluchterlaghe licht en 'treucke-ruchtigh roocken:

Mijn stroye herssenen ontfonckten wel terstond,

En wenschten haer huijs oock soo schoon te branden stond;

Maer 'twas te vochten stroo om meer dan dus te smoocken.