Sonett-Forum

Normale Version: De gesonde roos in 'taensicht van ioff.w Tesselschade Vischers
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
De gesonde roos in 'taensicht van ioff.w Tesselschade VischersWaer Tesselscha niet sieck, sij waer niet om genesen.

Maer 'tis de sieckte niet die van 'tonstoken bloed

Den purpren naem behoudt: lang heeft haer trotse voet

Die voncken van de jeugd vertreden en verwesen.

Een ongeveinsde vriend heeft suchtende bewesen

Sijn mededoogend leed in haer' verstuijckt gemoed;

En 'theeft haer hert geroert; en all dat schaemte doet

In eerbar' aderen is in haer' wang geresen.

Dat's d'onverhoedse blos die door haer' heldre huijt

Haer tuchtelicke ziel aensienlick meldt en duydt,

En buijten wanhoop stelt: 'tgemoed bestaet te heelen

Dat syn verstuijcken voelt. O koele, blancke Wee'w,

Laet niet het hooghe rood uw' lydsaemheid verveêlen;

De Lijfverw van de Deughd zijn Roosen inde Sneew.