Sonett-Forum

Normale Version: De tweede Tesselschade
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
De tweede TesselschadeIs Tessel op het pad na Roomen van Geneven?

Is d'afgelockte ziel in 'tpoppe-goed verwart?

Heeft menschen-mijmering bekropen 'thooghe hart?

Heeft Papen duyster licht Gods lichter uyt gedreven?

Is haer welwetenheid in 't doncker uytgewreven?

Is in haer dampigh oogh de witte Reden swart,

Het rechte spoor te slecht, het sachte jock te hard?

Is Roemers Roomens kind? O Roemer, die dit leven,

Dit slijck gewisselt hebt voor 'teewighe besitt

Van 'teewighe besien, wat toenaem geeft ghij dit,

Dit schip en goeds verlies, eer 'tancker' off ontlade?

Sij soeckt V; maer een mall, een stall-licht leijdt haer miss;

Haer naeld is 'tnoorden quijt, sy zeilt maer bij de giss.

O min als Tesselscha, o meer als Tessels-schade!