Sonett-Forum

Normale Version: Cupio dissolvi. Op de dood van sterre
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Cupio dissolvi. Op de dood van sterreOf droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdwenen?

Ick waeck, en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet.

O Hemelen, die mij haer aengesicht verbiedt,

Spreeckt menschen-tael, en seght, waer is mijn' Sterre henen?

Den Hemel slaet geluyd, ick hoor hem door mijn stenen,

En seght, mijn' Sterre staet in 't heilighe gebied,

Daer sij de Godheid, daer de Godheid haer besiet,

En, voeght het lacchen daer, belacht mijn ijdel weenen.

Nu, Dood, nu Snick, met-een verschenen en verbij,

Nu, doorgang van een' Steen, van een gesteên, ten leven,

Dunn Schutsel, staet naer bij, 'ksal 't v te danck vergeven;

Komt, dood, en maeckt mij korts van deze Cortsen vrij:

'Kverlang in 'teewigh licht te samen te sien sweven

Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn' God, mijn' Sterr en mij.