Sonett-Forum

Normale Version: D'eerste steen vanden doel in 's Gravenhaghe geleght by prins Willem van Orange
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
D'eerste steen vanden doel in 's Gravenhaghe geleght by prins Willem van Orange, 's daeghs voor biddagh 2.en decemb. 1636De wel geboren hand, die God sal leeren stryden,

De schutterlijcke hand, die Schutster heeten moet

Van Hollands schutterij, van Holland, eens bebloedt,

Nu bloeyende over 'tbloed van die sijn Bloem benijden,

Sijn vrijheid, fiere Bloem, stelt Holland in verblyden

In 'tbotten van haer' Ieughd: versorght een' vasten voet

Aen Doel en Schutterij; Het strydbare gemoed

Voorseght der Wapen-school een struijckeloos bedijden.

Merckt met een' Witten steen de hoôp van desen dagh;

Bidt merghen, Hof en Haegh, dat waerheid werden magh

Wat nu waerachtigh is: 'Tsal aen de Hand niet schorten,

(Verworpen Hoeck-steen, steunt en stijft het morwe been!)

Haer doel sal 't voorhooft zijn, en Goliath sal storten,

En David sal 'them doen, en met den eersten Steen.